QUY ĐỊNH BẢO MẬT

 

THÔNG TIN SỞ HỮU CHÍNH THỨC: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH


Tên Công Ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH
Tên Công Ty bằng tiếng nước ngoài: GREENTOURS INTENATIONAL JSC,
Tên Công Ty viết tắt: GREENTOURS INTENATIONAL
Địa chỉ: Greenhouse Building – Số 6 lô A, 57 – Láng Hạ – Thành Công – Ba Đình – Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0101121392
Website: https://Greentours.com.vn 

Khách hàng truy cập vào website: www.greentours.com.vn, tức là đồng ý với các điều khoản này sau đây:
 
           1. Trách nhiệm của người sử dụng:
Khi truy cập vào trang web này và sử dụng bất kỳ tiện ích nào từ website www.greentours.com.vn tức là bạn đồng ý chấp nhận mọi quy định của Greentours.
     
        2. Về nội dung trên trang web:
Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn một cách trung thực. Greentours và các bên liên quan không bảo đảm hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên trang web này. Nội dung trên website được cung cấp vì lợi ích của cộng đồng và có tính phi thương mại. Các cá nhân và tổ chức không được phép sử dụng nội dung trên website này với mục đích thương mại mà không có sự ưng thuận của Greentours bằng văn bản.

       3. Về bản quyền:
Greentours là chủ bản quyền của trang web này. Việc chỉnh sửa trang, nội dung và sắp xếp thuộc về thẩm quyền của Greentours. Sự chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những nội dung trong trang này vì bất kì mục đích nào khác được xem như vi phạm quyền lợi hợp pháp của Greentours.
     
       4. Về việc sử dụng thông tin:
Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên website này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin của bạn sẽ được sử dụng với mục đích, liên lạc với bạn để thông báo các thông tin cập nhật của Greentours như việc xác nhận đặt tour, khuyến mại qua email hoặc điện thoại. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài trang web Greentours.

       5. Về việc tải dữ liệu:
Nếu bạn tải về máy những hình ảnh, dữ liệu từ trang này, thì hình ảnh, dữ liệu tải sẽ thuộc bản quyền của Greentours và cho phép bạn sử dụng. Bạn không được sở hữu những hình ảnh, dữ liệu đã tải và Greentours không nhượng quyền cho bạn.

       6. Thay đổi nội dung:
Greentours giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin hợp pháp vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.
     
       7. Liên kết với các trang khác:
Mặc dù trang web này có thể được liên kết với những trang khác, Greentours không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ, đứng sau hoặc sáp nhập với những trang đó, trừ phi điều này được nêu ra rõ ràng. Khi truy cập vào trang web bạn phải hiểu và chấp nhận rằng Greentours không thể kiểm soát tất cả những trang liên kết với trang Greentours và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung của những trang liên kết.
 
       8. Đưa thông tin lên trang web:
Khách hàng không được đưa lên hoặc chuyển tải lên trang web tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, những thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. Greentours và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý trang web không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do bạn tải lên trang web.
     
       9. Luật áp dụng:
Mọi hoạt động phát sinh từ trang web có thể sẽ được phân tích và đánh giá theo luật pháp Việt Nam và bạn phải đồng ý tuân theo các điều khoản riêng của pháp luật Việt Nam.

Bài viết liên quan